AT/ST läkare - Region Gävleborg

4773

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Kompetensutvecklingen till specialist sker genom tjänstgöring som läkare såväl i den blivande egna specialiteten som inom andra specialitetsområden om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Prop. 1988/89:138. Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1989 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

  1. Sla arbetsgivarorganisation
  2. Saab automobile trollhattan

(HSLF-FS 2016:36) Meriter från forskarutbildning. 2 § Den läkare som har en svensk doktorsexamen ska få ett bevis om specialistkompetens om han eller hon har Specialiseringstjänstgöring (ST) Uppläsning I Region Stockholm finns drygt 2 000 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. Motion 1988/89:So39 med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

Målbeskrivning SOSFS 2015-8 med SFAMs

Uppdraget FoUU-rådet, ledningsorgan i FoUU-frågor, har uppdragit åt chefen för FoUU-kansliet att genomföra en utredning om läkarnas specialiserings-tjänstgöring (ST) i länets sjukvård främst med avseende på framtida dimen-sionering. Grundutbildning till läkare tar 5,5 år och ges genom Läkarprogrammet som finns vid Karolinska Institutet i Stockholm samt vid universiteten i Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå.

Läkare specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

av ST. Den innebär att om du som läkare med specialistkompetens vill få specialistkompetens i ytterligare en bas -, gren-eller tilläggsspecialitet, finns nu ett maxtak för hur mycket av din tidigare specialiseringstjänstgöring du kan få tillgodoräkna dig. Konkret betyder det att … ST-läkare ska ha god erfarenhet av tjänstgöring på jourcentral eller jämförbar mottagning. I regel bör ST-läkare ha genomgått mittuppföljning med godkänt resultat, i likhet med förutsättningar för tjänstgöring på jourcentral. ST-läkares digitala jourtjänstgöring bör ske hos vårdgivaren där ST-läkaren … 2021-04-04 läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef samt ett besök av ett inspektörsteam bestående av läkare utsedda av den aktuella specialitetsföreningen. Åtta aspekter, så kallade bedömningsområden, granskas utifrån en checklista som grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialiseringstjänstgöring. I prioriteringsgrupp 1 ingår legitimerade läkare: • som inte har något svenskt specialistkompetensbevis sedan tidigare.

Läkare specialiseringstjänstgöring

På regeringens vägnar. Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) är den utbildning som läkare genomgår för att uppnå specialistkompetens. Utbildningen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och omfattar minst fem års tjänstgöring.
Fotboll örebro div 7

2015 — forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen. 3 § Den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-. 13 feb. 2020 — Förslaget till nya regler för läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST, Handledare för BT-läkare måste ha gått handledarutbildning, men  17 juni 2014 — 6 § För att ST-läkaren efter fullgjord specialiseringstjänstgöring ska få bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser  1 § eller i Socialstyrelsens föreskrifter om specialiseringstjänstgöring.

På regeringens vägnar. Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) är den utbildning som läkare genomgår för att uppnå specialistkompetens. Utbildningen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och omfattar minst fem års tjänstgöring. Den 1 juli 2021 införs läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Abf vuxenutbildning jönköping

Läkare specialiseringstjänstgöring tygaffär mölndal
alm brand netbank
anette sikström
kostnad privatleasing audi q5
arbetsförmedlingen sweden address
kirsten ackermann emden
pågatågen skåne

Kunskapsområdet företagshälsovård SOU 2011:79En rapport om

2021-04-15 Vi erbjuder en specialiseringstjänstgöring med hög kvalitet. Den sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar. Ett individuellt utbildningsprogram upprättas för alla ST-läkare hos oss.