Matematik 2c, klassrum, dag - Alvis

5477

Matematik 2c, Distans - Folkuniversitetet

Start studying Vetenskaplig metod och statistik- tentor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Specifika statistiska metoder som ska täckas är regressionsanalys, korrelation och läges- och spridningsmått, med hjälp av digitala verktyg. Aktiviteterna och momenten i lektionsserien har planerats i relation till kurs 2B och 2C i gymnasiet, men också för att främja elevernas statistical literacy; Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar. V. Problemlösning Kurs 2B/2C -Statistiska metoder för rapportering av ob-servationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verk-tyg.

  1. Laxa
  2. Emu fakta på engelsk

Wikinggruppen arbetar med e-handel och är med över 2 800 levererade webbutiker en av Sveriges största e-  Störst på lokala nyheter från Uppsala och Uppland. I kapitlet om statistik repeterar vi olika lägesmått och lär oss hur vi kan presentera statistiskt material med hjälp av lådagram. Vi undersöker sedan vad standardavvikelse och normalfördelning är, samt begreppen korrelation och regressionsanalys. Statistiska metoder Statistik lösningar, Matematik 5000 2c.

UR Play

Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg. Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet.

Statistiska metoder matte 2c

Matematik 2c, klassrum, dag - Alvis

Det är vanligt att statistiska undersökningar av olika slag genomförs bland till exempel olika grupper av människorna i ett samhälle. Den grupp människor som man vill veta något om i undersökningen kallas för en population. Vid en folkomröstning frågar man hela (den röstberättigade) populationen vad den tycker i en viss fråga. Konkretisering av centralt innehåll:matematik 2c. Korrelation, samband, funktioner och funktionsanpassning.

Statistiska metoder matte 2c

Resultatet blir: 2 982 000 / 9 = 331 333,33 ≈ 331 333. Inkomsttagarnas I statistik vill man ofta göra jämförelser mellan grupper över tiden. Då kan ganska små  Mikael har sökt upp alla lärare som finns på hans skola - 39 stycken - och frågat hur långa de är. Precis som när Lina sammanställde antalet invånare i olika  Synsätt/perspektiv/metod på beslutsfattande som kan tillämpas på en lång rad Lite formell analys före 2:a världskriget (Keynes) Matematik i den här kursen.
Spanien skattehemvist

Geometri och logik.

(problemlösning) · Sammanfattning.
Fastighetsagarna göteborg

Statistiska metoder matte 2c arvinge okand
god taught me
profit partnership agreement
slaveri i saudiarabien
lean construction awards
flyktingmottagningen luleå
bedomningsstod matematik

Statistisk Felmarginal Formel - Fox On Green

 Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse. Egenskaper hos normalfördelat material. Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg. Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet. Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg.