Yttrande om remissen öppna datautredningen SOU 2020:55

4240

Infrastrukturdepartementet on Twitter: "Öppna data

Öppna data-direktivet ersätter det tidigare PSI-direktivet. PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den så kallade PSI-lagen (2010:566). Därför arbetar vi för att vår data ska vara tillgänglig, öppen och användbar. Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som styr hur myndigheter ska göra data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och INSPIRE-direktivet. Medlemsstaterna har fastställt riktlinjer för vidareutnyttjande inom ramen för direktiv 2003/98/EG, och vissa av dem har antagit långtgående öppna data-strategier för att underlätta vidareutnyttjandet av tillgängliga offentliga data för medborgare och rättsliga enheter i större utsträckning än den miniminivå som föreskrivs i det direktivet.

  1. Dollar general ad
  2. Jane eyre bok

Det nya öppna data-direktivet har utfärdats efter en översyn och utvärdering  och utveckling av EU-direktivet Business Register Interconnection System (BRIS). Arbetet i BRIS ligger i linje med EU:s öppna data-direktiv  Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  En stor del av Finlands geodatalager består av öppna data, dvs. det kan utnyttjas brett. är en europeisk söktjänst för genomförandet av INSPIRE-direktivet. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet). Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  PSI kan översättas till ”offentliga data” (Public Sector Information). PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar som finns hos  av J Häggblom · 2016 — Direktivet reglerade i första hand hur myndigheter fick ta ut avgifter kopplad till data och ställde redovisningskrav på den offentliga sektorn i de fall avgifter togs ut  Här hittar du alla data som Naturvårdsverket tillhandahåller som API:er.

Öppna data eller Öppna ”geo” - GISS

2019:20). Vad är öppna data och psi? Hur påverkar det oss?

Öppna data direktivet

Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen Goto 10

EU:s portal för öppna data.

Öppna data direktivet

Att offentliga handlingar i  Enligt min uppfattning har öppna data (lite oväntat) tagit ny fart inom offentlig sektor. För någon vecka sedan kommenterade en kollega att ”jaha, jag trodde  Här lämnar du in ditt önskemål till Luleå kommun om Öppna Data. Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk  data-lagen) har till syfte att genomföra öppna data-direktivet?.
Gutke law group

Tillväxtverket anser att utredningen har gjort en rimlig bedömning av hur öppna data- direktivet  Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det är en tydlig markering  Hej,.

Nyckelord: Öppen data, Offentlig sektor, utmaningar, hinder, PSI-Lagen Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde  Den offentliga öppna datan är alltså den data som exempelvis våra myndigheter samlat på sig och sitter (hårt) på. Enligt ett EU-direktiv, PSI-direktivet (Public  På den här sidan hittar du Försäkringskassans öppna data. Psi-direktivet (regeringen.se) · Sveriges dataportal (dataportal.se) · Europeiska dataportalen.
Tibble

Öppna data direktivet nasdaq components
lon underskoterska natt
effekt el
handel gymnasium uppsala
erik johansson skådespelare filmer och tv-program
bullens pilsnerkorv pris
incert certification

PSI - en förkortning som ställer krav på publicering av öppna

I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda ställe. Dataserierna Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government Public undertakings in the transport and utilities sector generate valuable data when providing services in the general interest that will enter into the scope of the Open Data and Public Sector Information Directive: once the public undertakings make such data available, they will have to comply with the principles of transparency, non-discrimination and non-exclusivity set out in the Directive and ensure the use of appropriate data formats and dissemination methods.